Πολιτική Απορρήτου του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS

Το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS αποτελεί ένα από τα μοντέλα χρέωσης των συνεργατών του Skroutz, σύμφωνα με το οποίο η χρέωση πραγματοποιείται ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων είτε ανά click είτε με προμήθεια επί της πώλησης. Το μοντέλο αυτό, προκειμένου να καταγράψει τις αγορές που πραγματοποιούνται στις ιστοσελίδες συνεργατών εμπόρων, κατόπιν μετάβασης του χρήστη σε αυτές από το Skroutz.gr, ώστε να υπολογιστεί η σχετική προμήθεια, χρησιμοποιεί cookies. Το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS λειτουργεί παράλληλα με, αλλά και εν μέρει ξεχωριστά από τη λειτουργικότητα Skroutz Analytics, την υπηρεσία εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απόδοση των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Skroutz.

Πώς λειτουργεί

Κατά τη μετάβαση ενός χρήστη από το Skroutz σε ένα συνεργαζόμενο κατάστημα που συμμετέχει με το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS στο Skroutz — και εφόσον πραγματοποιηθεί όντως σχετική αγορά — μεταδίδονται στο Skroutz στοιχεία περιήγησης για την συνεδρία του χρήστη στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS απενεργοποιούνται σε κάθε περίπτωση μετά από 15 ημέρες, σύμφωνα με τις κοινώς αποδεκτές πρακτικές του sales acquisition.

Διευκρινίζεται ότι τα συγκεκριμένα “Billing” cookies ενεργοποιούνται χωρίς ανάγκη συγκατάθεσης του χρήστη, καθώς είναι απολύτως απαραίτητα για τον υπολογισμό και εκκαθάριση της οικονομικής συναλλαγής. Εφόσον ο χρήστης δεν δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, ενεργοποιούνται μόνο τα “Billing” cookies, ενώ τα cookies για τη λειτουργία της υπηρεσίας Skroutz Analytics, όχι.

Εφόσον ο χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, κατά τη μετάβασή του σε κατάστημα με Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS, ενεργοποιείται η υπηρεσία Skroutz Analytics και τα σχετικά cookies, υποσύνολο της οποίας καθίσταται πλέον ο μηχανισμός χρεώσεων/προμήθειας του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS. Στην περίπτωση αυτή, με δεδομένη τη συγκατάθεση του χρήστη, τα cookies του Skroutz Analytics επιτελούν πλέον διπλό σκοπό: εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης υπηρεσιών Skroutz και υπολογισμός χρεώσεων/προμήθειας Skroutz.

Τι δεδομένα συλλέγει

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο συνεργάτη εμπόρου που χρησιμοποιεί το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του αποστέλλει ορισμένες πληροφορίες στο Skroutz.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται γεγονότα περιήγησης όπως:

  • H μετάβαση από το Skroutz σε ένα συνεργαζόμενο κατάστημα
  • Οι επισκέψεις σε σελίδες του συνεργαζόμενου καταστήματος
  • Η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και αναλυτικά στοιχεία αυτής (αριθμός παραγγελίας, ποσό, προϊόντα, τρόπος πληρωμής κλπ.)
  • Timestamp (χρονική στιγμή περιήγησης)
  • Η διεύθυνση IP του χρήστη
  • Στοιχεία που αφορούν στην εκάστοτε συσκευή (όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η σύνδεση μέσω app ή web, η έκδοση του προγράμματος περιήγησής)

Τα παραπάνω συνδέονται με αναγνωριστικό παραγγελίας, από το οποίο δεν προκύπτει ευθέως ταυτοποίηση του χρήστη για τον Skroutz. Για λοιπές κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται από το Skroutz όταν είναι ενεργοποιημένη παράλληλα και η υπηρεσία Skroutz Analytics, δείτε αναλυτικότερα εδώ.

Οι πληροφορίες ενός χρήστη που λαμβάνουμε από συνεργάτες, ενδέχεται να συσχετιστούν ευθέως με τον Skroutz Λογαριασμό του εν λόγω χρήστη (Skroutz username), μόνο κατόπιν δικής του ειδικής ενέργειας (π.χ. «Αποθήκευση παραγγελίας μου στο Skroutz»).

Κατά τα λοιπά, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS, ενδέχεται να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς δύνανται να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο (παρότι δεν το ταυτοποιούν ευθέως). Για το λόγο αυτό, αντιμετωπίζονται από εμάς σε κάθε περίπτωση και στο σύνολό τους ως προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε ως προς αυτά όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά θα βρείτε παρακάτω.

Τι δεδομένα παράγει

Τα δεδομένα που προκύπτουν από το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS είναι αναλυτικά ανά κατάστημα και ανά αγορά. Εφόσον ο χρήστης έχει επίσης δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, παράγονται επίσης αναλύσεις που αποτυπώνουν στατιστικά πωλήσεων με άξονες το κατάστημα, το προϊόν, και την εκάστοτε κατηγορία.

Χρόνος ζωής δεδομένων

Οι πληροφορίες που συσχετίζονται με τον Skroutz Λογαριασμό ενός χρήστη διατηρούνται μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους. Είτε μέσω του λογαριασμού τους, είτε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Skroutz στο email dpo@skroutz.gr.

Τα στοιχεία περιήγησης που συλλέγονται από τον Skroutz μέσω cookies εν όψει του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS, θεωρούνται από το Skroutz ως συμβατικής φύσεως προσωπικά δεδομένα, δυνάμενα να αποδείξουν τη συναλλαγή και να στηρίξουν τυχόν νόμιμες αξιώσεις του Skroutz. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται για 5 το πολύ έτη από το Skroutz. Κατόπιν, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται πλήρως (δεν θα θεωρούνται, δηλαδή, πλέον προσωπικά δεδομένα από τη νομοθεσία).

Πώς χρησιμοποιούνται

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ιστότοπους ή χρησιμοποιεί εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για τις αγορές από αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για να:

  • Υπολογίσουμε και τιμολογήσουμε ορθά τον συνεργάτη για την προμήθεια από τη χρήση των υπηρεσιών μας.
  • Εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε απάτες και άλλους κινδύνους ασφάλειας των συναλλαγών, προκειμένου να προστατεύσουμε χρήστες και συνεργάτες.

Πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τρίτους

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με εταιρίες, οργανισμούς, ή μεμονωμένα άτομα εκτός του ομίλου μας.

Καθώς τα συλλεγόμενα αλλά και παραγόμενα δεδομένα του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS αντιμετωπίζονται από εμάς ως προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση κοινών σκοπών τιμολόγησης μεταξύ του εκάστοτε συνεργάτη εμπόρου και του Skroutz, θεωρούμαστε — με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία — ως Από Κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας με κάθε συνεργάτη έμπορο που χρησιμοποιεί το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS. Ως προς τη συμμόρφωσή μας με αυτό, αναλαμβάνουμε την ενημέρωση των χρηστών και συμπεριλαμβάνουμε ειδική μνεία στις συμβάσεις μας με τους συνεργάτες εμπόρους.

Νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων

Το Μεικτό Μοντέλο Χρέωσης CPC/CPS είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί μερικώς μέσω cookies, τα οποία αποσκοπούν στον υπολογισμό και εκκαθάριση της τιμολόγησης συνεργάτη για την προμήθεια από τη χρήση των υπηρεσιών μας. Εφαρμοστέα νομοθεσία είναι καταρχήν η Οδηγία ePrivacy και ο ελληνικός εφαρμοστικός Ν.3471/2006, όπως ισχύει, και δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη για την τοποθέτηση και μετέπειτα ανάγνωση τέτοιων cookies, αυστηρά απαραίτητων για την παροχή των υπηρεσιών Skroutz προς τους χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνουμε λεπτομερώς τους χρήστες για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για συναλλακτικούς σκοπούς, τόσο στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.

Αναφορικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας που αφορά στη χρήση του Skroutz Analytics, παρακαλώ δείτε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου Skroutz Analytics.

Συνιστώμενες ενέργειες συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται για τη χρήση cookies στη συσκευή του.*

Ενημέρωση Απορρήτου

Προτείνεται να προσθέσετε σε ξεχωριστή παράγραφο στην Πολιτική Cookies ή εναλλακτικά στην Πολιτική Απορρήτου σας τουλάχιστον το εξής:

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.

Κατηγοριοποίηση Cookies

Προτείνεται η ενημέρωση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας για τα cookies που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS, (εφεξής cookies Skroutz CPS) ως απαραίτητα / αναγκαία συμπεριλαμβανομένου ονόματος cookie, σκοπού, διάρκειας, καθώς και πρόσβασης της Skroutz σε αυτά.

Δεν απαιτείται συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση των cookies Skroutz CPS, ούτε στο Skroutz.gr, ούτε στην ιστοσελίδα σας, καθώς πρόκειται για αναγκαία / απαραίτητα cookies για τον υπολογισμό και οικονομική εκκαθάριση του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS των Υπηρεσιών Skroutz.

Συνεπώς, τα ακόλουθα cookies θα πρέπει να παρουσιάζονται ως αναγκαία / απαραίτητα στην ιστοσελίδα σας, με συμπερίληψη της παρακάτω πλήρους λίστας στην πολιτική cookies σας και να τοποθετούνται ανεξάρτητα από συγκατάθεση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας.

Απαραίτητα / Αναγκαία

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση
_b_nltcs_ss Διάκριση χρηστών. Καταγραφή αγορών χρήστη, κατόπιν της μετάβασής του από το Skroutz.gr, για τη λειτουργία της υπηρεσίας τιμολόγησης του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS. 15 ημέρες Skroutz
__b_skr_nltcs_ss Διάκριση χρηστών. Καταγραφή αγορών χρήστη, κατόπιν της μετάβασής του από το Skroutz.gr, για τη λειτουργία της υπηρεσίας τιμολόγησης του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS. 15 ημέρες Skroutz
__b_sa_session Διάκριση χρηστών. Καταγραφή αγορών χρήστη, κατόπιν της μετάβασής του από το Skroutz.gr, για τη λειτουργία της υπηρεσίας τιμολόγησης του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS. 30 λεπτά Skroutz
__b_skr_nltcs_mt Καταγραφή τύπου σύνδεσης χρήστη που πραγματοποιεί αγορά κατόπιν της μετάβασής του από το Skroutz.gr, για υποστήριξη της υπηρεσίας τιμολόγησης του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS. Μέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητή Skroutz
_b_sa_meta Καταγραφή τύπου σύνδεσης χρήστη που πραγματοποιεί αγορά κατόπιν της μετάβασής του από το Skroutz.gr, για υποστήριξη της υπηρεσίας τιμολόγησης του Μεικτού Μοντέλου Χρέωσης CPC/CPS. Μέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητή Skroutz
__cf_bm Ασφάλεια της Ιστοσελίδας από κακόβουλη/αυτοματοποιημένη κίνηση. 30 λεπτά Cloudflare

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου της Cloudflare θα βρεις εδώ και ιδίως για την υπηρεσία Bot Management που χρησιμοποιούμε εδώ.

Επιπλέον, προτείνεται η ενημέρωση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας για τα cookies Skroutz Analytics ως επίδοσης / ανάλυσης / στατιστικών, συμπεριλαμβανομένου ονόματος cookie, σκοπού, διάρκειας, καθώς και πρόσβασης της Skroutz σε αυτά.

Δεν απαιτείται δεύτερη συγκατάθεση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας για τη χρήση του Skroutz Analytics. Αντιθέτως, απαιτείται αλλά και αρκεί η πρώτη συγκατάθεση που έχει τυχόν δώσει ο χρήστης στο Skroutz.gr. Σημειώνεται ότι, αν δεν δώσει o χρήστης συγκατάθεση στο Skroutz.gr μέσω του ειδικού μηχανισμού ενεργής (opt-in), διακριτής (ανά κατηγορία cookies-εδώ κατηγορία «Επίδοσης») και ενημερωμένης (τρία επίπεδα αναλυτικής ενημέρωσης) συγκατάθεσης, ή εάν αποσύρει τυχόν τέτοια -ήδη δοθείσα- συγκατάθεση μέσω του ειδικού μηχανισμού ανάκλησης συγκατάθεσης που βρίσκεται στην πολιτική cookies του Skroutz.gr, δεν χρησιμοποιείται το Skroutz Analytics.

Συνεπώς, τα ακόλουθα cookies θα πρέπει να παρουσιάζονται ως επίδοσης / ανάλυσης / στατιστικών στην ιστοσελίδα σας, με συμπερίληψη της παρακάτω πλήρους λίστας στην πολιτική cookies σας και να τοποθετούνται ανεξάρτητα από συγκατάθεση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας.

Επίδοσης / Ανάλυσης / Στατιστικών

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση
analytics_session Διάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας Skroutz Analytics και αναφοράς αγορών χρήστη, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών από το Skroutz.gr. 15 ημέρες Skroutz
__skr_nltcs_ss Διάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας Skroutz Analytics και αναφοράς αγορών χρήστη, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών από το Skroutz.gr. 15 ημέρες Skroutz
__sa_session Διάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας Skroutz Analytics και αναφοράς αγορών χρήστη, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών από το Skroutz.gr. 30 λεπτά Skroutz
__skr_nltcs_mt Ανάλυση της διάδρασης των χρηστών της ιστοσελίδας, κατόπιν της μετάβασής τους από τη Skroutz.gr. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και των υπηρεσιών Skroutz, μέσω σχετικής στατιστικής ανάλυσης χρήσης. Ενδέχεται παράλληλη χρήση για αναφορά αγορών χρήστη. Μέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητή Skroutz
_sa_meta Ανάλυση της διάδρασης των χρηστών της ιστοσελίδας, κατόπιν της μετάβασής τους από το Skroutz.gr. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και των υπηρεσιών Skroutz, μέσω σχετικής στατιστικής ανάλυσης χρήσης. Ενδέχεται παράλληλη χρήση για αναφορά αγορών χρήστη. Μέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητή Skroutz

* Υπογραμμίζεται ότι οι παραπάνω συμβουλές δεν επέχουν σε καμία περίπτωση θέση νομικής γνωμοδότησης του Skroutz προς τους συνεργάτες του και ούτε θα πρέπει να λαμβάνονται ως τέτοιες. Κάθε συνεργάτης οφείλει να μεριμνά ο ίδιος για τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση της εταιρίας του, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.

Πολιτική Απορρήτου του Skroutz

Περισσότερα για την γενικότερη Πολιτική Απορρήτου του Skroutz μπορείτε να βρείτε εδώ και για την Πολιτική Cookies του Skroutz εδώ.