Πολιτική Απορρήτου του Skroutz Analytics

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι το Skroutz Analytics

Το Skroutz Analytics είναι μια υπηρεσία εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απόδοση των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Skroutz. Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία για να βελτιώσουν το περιεχόμενό τους και την απόδοσή τους στο ίδιο το Skroutz.

Πώς λειτουργεί

Κατά τη μετάβαση ενός χρήστη από το Skroutz σε ένα συνεργαζόμενο κατάστημα που έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία Skroutz Analytics, εφόσον ο χρήστης έχει προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, μεταδίδονται στο Skroutz στοιχεία περιήγησης για τη συνεδρία του χρήστη στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της λειτουργικότητας Skroutz Analytics απενεργοποιούνται σε κάθε περίπτωση μετά από 15 ημέρες, σύμφωνα με τις κοινώς αποδεκτές πρακτικές του sales acquisition.

Τι δεδομένα συλλέγει

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο συνεργάτη εμπόρου που χρησιμοποιεί εργαλεία αναλύσεων του Skroutz (Skroutz Analytics) και μόνο εφόσον ο χρήστης έχει προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του αποστέλλει ορισμένες πληροφορίες στο Skroutz.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται γεγονότα περιήγησης όπως:

 • H μετάβαση από το Skroutz σε ένα συνεργαζόμενο κατάστημα
 • Οι επισκέψεις σε σελίδες του συνεργαζόμενου καταστήματος
 • Η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και αναλυτικά στοιχεία αυτής (αριθμός παραγγελίας, ποσό, προϊόντα, τρόπος πληρωμής, μεταφορικά κλπ.)
 • Timestamp (χρονική στιγμή περιήγησης)
 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Στοιχεία που αφορούν στην εκάστοτε συσκευή (όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η σύνδεση μέσω app ή web, η έκδοση του προγράμματος περιήγησής)
 • Αναγνωριστικά βελτίωσης της υπηρεσίας (meta tags)

Τα παραπάνω συνδέονται με ένα αναγνωριστικό χρήστη ή/και παραγγελίας, από τα οποία δεν προκύπτει ευθέως ταυτοποίηση του χρήστη για τον Skroutz.

Οι πληροφορίες ενός χρήστη που λαμβάνουμε από συνεργάτες, ενδέχεται να συσχετιστούν ευθέως με τον Skroutz Λογαριασμό του εν λόγω χρήστη (Skroutz username), μόνο κατόπιν δικής του ειδικής ενέργειας (π.χ. «Αποθήκευση παραγγελίας μου στο Skroutz»).

Κατά τα λοιπά, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Skroutz Analytics, ενδέχεται να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς δύνανται να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο (παρότι δεν το ταυτοποιούν ευθέως). Για το λόγο αυτό, αντιμετωπίζονται από εμάς σε κάθε περίπτωση και στο σύνολό τους ως προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε ως προς αυτά όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά θα βρείτε παρακάτω.

Τι δεδομένα παράγει

Τα δεδομένα που προκύπτουν από το Skroutz Analytics είναι ανώνυμα και συγκεντρωτικά. Τα δεδομένα περιστρέφονται γύρω από τις αγορές του κάθε προϊόντος. Συγκεκριμένα, παράγονται αναλύσεις που αποτυπώνουν στατιστικά πωλήσεων με άξονες το κατάστημα, το προϊόν, και την εκάστοτε κατηγορία.

Χρόνος ζωής δεδομένων

Οι πληροφορίες που συσχετίζονται με τον Skroutz Λογαριασμό ενός χρήστη διατηρούνται μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους. Είτε μέσω του λογαριασμού τους, είτε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Skroutz στο email dpo@skroutz.gr.

Τα στοιχεία περιήγησης που συλλέγονται από τον Skroutz μέσω cookies εν όψει της λειτουργικότητας Skroutz Analytics, διαγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (το πολύ σε 30 ημέρες). Κατόπιν, τα δεδομένα αυτά ανωνυμοποιούνται πλήρως (δεν θεωρούνται, δηλαδή, πλέον προσωπικά δεδομένα από τη νομοθεσία) και παραμένουν ως στατιστικά στοιχεία στα συστήματα του Skroutz.

Πώς χρησιμοποιούνται

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ιστότοπους ή χρησιμοποιεί εφαρμογές που βασίζονται στις τεχνολογίες του Skroutz και μόνο εφόσον ο χρήστης έχει προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, για παράδειγμα, για να:

 • Βοηθήσουμε τους κατόχους ιστότοπων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν το Skroutz Analytics να κατανοήσουν πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές τους.
 • Βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών στο Skroutz.
 • Εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε απάτες και άλλους κινδύνους ασφάλειας, προκειμένου να προστατεύσουμε χρήστες και συνεργάτες.

Πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τρίτους

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με εταιρίες, οργανισμούς, ή μεμονωμένα άτομα εκτός του ομίλου μας.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Skroutz Analytics βλέπουν ανώνυμα και συγκεντρωτικά στατιστικά (παραγόμενα δεδομένα) σχετικά με την απόδοση των προϊόντων που τα ίδια προβάλουν στο Skroutz. Ωστόσο, καθώς τα συλλεγόμενα δεδομένα αντιμετωπίζονται από εμάς ως προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγονται για την εξυπηρέτηση κοινών σκοπών μεταξύ του εκάστοτε συνεργάτη εμπόρου και του Skroutz, θεωρούμαστε — με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία — ως Από Κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας με κάθε συνεργάτη έμπορο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Skroutz Analytics. Ως προς τη συμμόρφωσή μας με αυτό, αναλαμβάνουμε την ενημέρωση των χρηστών και συμπεριλαμβάνουμε ειδική μνεία στις συμβάσεις μας με τους συνεργάτες εμπόρους.

Ενδέχεται να μοιραστούμε μη προσωποποιημένη πληροφορία δημόσια και με τους συνεργάτες μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες δημόσια για να δείξουμε τις τάσεις όσον αφορά τη γενική χρήση των υπηρεσιών μας.

Απενεργοποίηση της υπηρεσίας

Για να μην συμμετέχει ένας χρήστης στη συλλογή στοιχείων περιήγησης και ακόλουθη εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών μέσω του Skroutz Analytics, αρκεί να μην συγκατατεθεί εξαρχής στα cookies «Επίδοσης» στο Skroutz.gr ή να τροποποιήσει τυχόν ήδη δοθείσα συγκατάθεσή του στο Skroutz.gr για το μέλλον, μέσω της πολιτικής cookies του Skroutz.

Νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων

Το Skroutz Analytics είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί μέσω cookies και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του καταστήματος και των προϊόντων που αυτό εμπορεύεται. Καθώς η εφαρμοστέα νομοθεσία είναι καταρχήν η Οδηγία ePrivacy και ο ελληνικός εφαρμοστικός Ν.3471/2006, όπως ισχύει, απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για την τοποθέτηση και μετέπειτα ανάγνωση των cookies αυτών και κατ’ επέκταση για τη λειτουργία του Skroutz Analytics. Παράλληλα, εφαρμόζεται και ο γενικότερος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR, ο οποίος ορίζει επιπλέον απαιτήσεις για ειδική, ελεύθερη συγκατάθεση.

Ενόψει και των ανωτέρω, η λήψη συγκατάθεσης για τα cookies «Επίδοσης» που πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα Skroutz.gr, η οποία καλύπτει και τη λειτουργία των σχετικών cookies του Skroutz Analytics:

 • με ξεκάθαρη ενέργεια opt-in του χρήστη,
 • με δυνατότητα διακριτής opt-in επιλογής για κάθε κατηγορία cookies,
 • με συνοδεία τριπλά διαβαθμισμένης και διεξοδικής ενημέρωσης των χρηστών, ένα-κλικ μακριά ανά πάσα στιγμή διαθέσιμης στην ιστοσελίδα,
 • με αναλυτική λίστα όλων των cookies που χρησιμοποιούμε τόσο στη ιστοσελίδα μας, όσο και στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας, συμπεριλαμβανομένης ονομασίας, σκοπού, διάρκειας και πρόσβασης τρίτου μέρους,
 • με δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης εύκολα, άμεσα και επίσης ένα-κλικ μακριά,

σε συνδυασμό με την ενημέρωση που έχουμε ζητήσει να λαμβάνει ο χρήστης για τα cookies του Skroutz Analytics στην ιστοσελίδα του εκάστοτε εμπόρου, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για λήψη έγκυρης, ενημερωμένης συγκατάθεσης του χρήστη και με βάση όλα τα ανωτέρω, μπορεί κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθεί από τα καταστήματα ελεύθερα.

Δεν απαιτείται νομικά επιπλέον συγκατάθεση (double consent), μέσω της ιστοσελίδας του εκάστοτε εμπόρου. Περισσότερες πληροφορίες για τη νομιμότητα της επεξεργασίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συνιστώμενες ενέργειες συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται για τη χρήση cookies στη συσκευή του.*

Ενημέρωση Απορρήτου

Προτείνεται να προσθέσετε σε ξεχωριστή παράγραφο στην Πολιτική Cookies ή εναλλακτικά στην Πολιτική Απορρήτου σας τουλάχιστον το εξής:

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Κατηγοριοποίηση Cookies

Προτείνεται η ενημέρωση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας για τα cookies Skroutz Analytics ως επίδοσης / ανάλυσης / στατιστικών, συμπεριλαμβανομένου ονόματος cookie, σκοπού, διάρκειας, καθώς και πρόσβασης της Skroutz σε αυτά.

Δεν απαιτείται δεύτερη συγκατάθεση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας για τη χρήση του Skroutz Analytics. Αντιθέτως, απαιτείται αλλά και αρκεί η πρώτη συγκατάθεση που έχει τυχόν δώσει ο χρήστης στο Skroutz.gr. Σημειώνεται ότι, αν δεν δώσει o χρήστης συγκατάθεση στο Skroutz.gr μέσω του ειδικού μηχανισμού ενεργής (opt-in), διακριτής (ανά κατηγορία cookies-εδώ κατηγορία «Επίδοσης») και ενημερωμένης (τρία επίπεδα αναλυτικής ενημέρωσης) συγκατάθεσης, ή εάν αποσύρει τυχόν τέτοια -ήδη δοθείσα- συγκατάθεση μέσω του ειδικού μηχανισμού ανάκλησης συγκατάθεσης που βρίσκεται στην πολιτική cookies του Skroutz.gr, δεν χρησιμοποιείται το Skroutz Analytics.

Συνεπώς, τα ακόλουθα cookies θα πρέπει να παρουσιάζονται ως επίδοσης / ανάλυσης / στατιστικών στην ιστοσελίδα σας, με συμπερίληψη της παρακάτω πλήρους λίστας στην πολιτική cookies σας και να τοποθετούνται ανεξάρτητα από συγκατάθεση του χρήστη στην ιστοσελίδα σας.

Επίδοσης / Ανάλυσης / Στατιστικών

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση
analytics_session Διάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας Skroutz Analytics, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών από τη Skroutz.gr. 15 ημέρες Skroutz
__skr_nltcs_ss Διάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας Skroutz Analytics, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών από τη Skroutz.gr. 15 ημέρες Skroutz
__sa_session Διάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας Skroutz Analytics, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών από τη Skroutz.gr. 30 λεπτά Skroutz
__skr_nltcs_mt Ανάλυση της διάδρασης των χρηστών της ιστοσελίδας, κατόπιν της μετάβασής τους από τη Skroutz.gr. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και των υπηρεσιών Skroutz, μέσω σχετικής στατιστικής ανάλυσης χρήσης. Μέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητή Skroutz
_sa_meta Ανάλυση της διάδρασης των χρηστών της ιστοσελίδας, κατόπιν της μετάβασής τους από τη Skroutz.gr. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και των υπηρεσιών Skroutz, μέσω σχετικής στατιστικής ανάλυσης χρήσης. Μέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητή Skroutz

* Υπογραμμίζεται ότι οι παραπάνω συμβουλές δεν επέχουν σε καμία περίπτωση θέση νομικής γνωμοδότησης του Skroutz προς τους συνεργάτες του και ούτε θα πρέπει να λαμβάνονται ως τέτοιες. Κάθε συνεργάτης οφείλει να μεριμνά ο ίδιος για τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση της εταιρίας του, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.

Πολιτική Απορρήτου του Skroutz

Περισσότερα για την γενικότερη Πολιτική Απορρήτου του Skroutz μπορείτε να βρείτε εδώ και για την Πολιτική Cookies του Skroutz εδώ.